ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
  1. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นของท่าน โดยในช่องที่มีเครื่องหมาย * เป็นช่องที่ท่านจำเป็นต้องกรอก
  2. กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น บุคคล/หน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่ต้องการร้องเรียน ที่อยู่ของท่านที่สามารถติดต่อได้และรายละเอียดต่างๆ ของปัญหา หรือสถานที่ที่ต้องการร้องเรียน โดยอาจระบุ จุดสังเกตของสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้ทราบพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจน หรือแนบเอกสารภาพประกอบ หรือคลิปวีดีโอ (ถ้ามี)
  3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่มส่งเรื่อง ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่ท่านได้ร้องเรียนเพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
  4. คลิกที่ปุ่มยืนยัน เมื่อท่านแน่ใจในข้อมูลที่ร้องเรียน โดยระบบจะส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปหรือคลิกปุ่มย้อนกลับ หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลเรื่องร้องเรียน
  5. ระบบจะทำการออก Ticket ID (เลข 10 หลัก) ให้ท่าน โดยขอให้ท่านบันทึก/จดจำ Ticket ID ไว้ เพื่อใช้สำหรับติดตามเรื่องร้องเรียนของท่านต่อไป
ขั้นตอนการติดตามเรื่องร้องเรียน ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
  1. กรอก Ticket ID ที่ท่านได้รับจากระบบลงไปในช่องติดตามเรื่องร้องเรียน
  2. ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลตาม Ticket ID ของท่าน
  3. หาก Ticket ID ของท่านถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลเรื่องร้องเรียนของท่าน รวมถึงท่านจะทราบว่าเรื่องของท่านอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
หมายเหตุ : รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551
ส่วนประสานงานเรื่องร้องเรียน กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม